Οι πρώτες 30 days είναι ΔΩΡΕΑΝ! Οι πρώτες 30 days είναι ΔΩΡΕΑΝ! Οι πρώτες 30 days είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Πλάνο Ισχύος

(εξαιρετικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις)
 • 40 τεστς.
 • 1 διάστημα λεπτών
 • Απεριόριστες επαφές
 • Απεριόριστες ειδοποιήσεις email
 • Απεριόριστα push alerts
 • Για πάντα διατήρηση αναφορών
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Template για ειδοποιήσεις
 • Προγραμματισμός συντήρησης
 • Προφίλ ελέγχου
 • Εξάρτηση
 • Έκπτωση για SMS
USD $
31.95
ανά μήνα
 • Extra (προαιρετικό):
 • Δοκιμή: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.20/message

Πλάνο Αξίας

(δημοφιλές με SMEs)
 • 20 τεστς.
 • 1 διάστημα λεπτών
 • Απεριόριστες επαφές
 • Απεριόριστες ειδοποιήσεις email
 • Απεριόριστα push alerts
 • Για πάντα διατήρηση αναφορών
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Template για ειδοποιήσεις
 • Προγραμματισμός συντήρησης
 • Προφίλ ελέγχου
 • Εξάρτηση
 • Έκπτωση για SMS
USD $
15.95
ανά μήνα
 • Extra (προαιρετικό):
 • Δοκιμή: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.30/message

Βασικό Πλάνο

(βασική εμπορική χρήση)
 • 10 τεστς.
 • 1 διάστημα λεπτών
 • Απεριόριστες επαφές
 • Απεριόριστες ειδοποιήσεις email
 • Απεριόριστα push alerts
 • Για πάντα διατήρηση αναφορών
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Template για ειδοποιήσεις
 • Προγραμματισμός συντήρησης
 • Προφίλ ελέγχου
 • Εξάρτηση
 • Έκπτωση για SMS
USD $
7.95
ανά μήνα
 • Extra (προαιρετικό):
 • Δοκιμή: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.30/message

Δωρεάν Πλάνο

(δωρεάν για πάντα)
 • 5 τεστς.
 • 1 διάστημα λεπτών
 • Απεριόριστες επαφές
 • Απεριόριστες ειδοποιήσεις email
 • 50 push alerts κάθε μήνα
 • 1 έτος διατήρηση αναφορών
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Template για ειδοποιήσεις
 • Προγραμματισμός συντήρησης
 • Προφίλ ελέγχου
 • Εξάρτηση
 • Έκπτωση για SMS
Δωρεάν!
 • Extra (προαιρετικό):
 • Δοκιμή : -
 • SMS: USD $0.40/message