Frequently Asked Questions (FAQ)

3. Paano ko maidagdag ang kumpanya ko sa webhost ranking?

Firstly, please subscribe to our paid plan.

Sa loob ng account mo, i-click ang "Magdagdag ng Test" para magmanman ng website o server na minamay-ari mo. Sa pagbalik mo sa sa "main" o pangunahing pahina, i-click ang "Baguhin ang Provider" at ilagay ang detalye ng company mo.

Kung mayroon ka nang website o server na minamanmanan, piliin ang "Baguhin ang Hosting Provider" sa mga aksyon para sa iyong website/server.

Tapos na. Ang iyong kompanya ay lalabas sa ranking sa loob ng 4 na oras dahil ang ranking ay nagbabago bawat 4 na oras.

We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.