Bắt đầu chào bán dịch vụ Giám sát Website trong 60 phút!

Bất kỳ ai sở hữu website hoặc server muốn được giám sát. Hãy khám phá thị trường tiềm năng đầy lợi nhuận! Hợp tác bằng chương trình reseller để cung cấp dịch vụ giám sát website cho các chủ sở hữu website/server, lập trình viên, quản trị hệ thống mạng, nhà thiết kế web, chủ doanh nghiệp...

Thương hiệu riêng

 • Dùng domain hoặc subdomain riêng của bạn
 • Dùng logo riêng của bạn bất kỳ chỗ nào trong website và email

Điều chỉnh Website

 • tenmiencuaban.com
 • tenmiencuaban.com
 • Sử dụng chức năng ready để tạo đầy đủ nội dung website hoặc chỉ thể hiện một trang đăng nhập đơn giản
 • Có thể thay đổi website them và chỉnh sửa dễ dàng (CSS, fonts, colors...)

Demo

Hóa đơn tự động

 • Tích hợp đầy đủ với PayPal và 2checkout
 • Các khách hàng sẽ thanh toán qua website và được sử dụng ngay lập tức mà không cần liên hệ với bạn
 • Ngoại tệ thanh toán từ khách hàng tùy thuộc vào lựa chọn của bạn (USD, CAD, GBP, AUD, EUR...)
 • Bạn cũng có thể tự lập trình hệ thống hóa đơn để tích hợp

Chức năng khác

 • Demo, tài khoản miễn phí dành cho khách hàng của bạn
 • API đã có thể sử dụng để điều chỉnh hóa đơn
 • Với hệ thống reseller đa tầng - bạn có các khách hàng reseller của riêng bạn, và các reseller này cũng có thể có các khách hàng reseller của riêng họ.
 • Để có bảng xếp hạng webhost cho riêng bạn

Bảng giá

Item Giá thông thường của chúng tôi Giá dành cho bạn sau 0-20% chiết khấu Reseller Giá bán của bạn cho khách hàng
Gói cước Basic Hợp đồng cơ bản USD $7.95 - Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo tháng Không có giá trị Không có giá trị Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo quý USD $23.85 USD $23.85 - USD $19.08 Bạn tự quyết định
Hợp đồng nửa năm USD $47.70 USD $47.70 - USD $38.16 Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo năm USD $95.40 USD $95.40 - USD $76.32 Bạn tự quyết định
SMS (mỗi dư số)* USD $0.30 USD $0.30 Bạn tự quyết định
Gói cước Value Hợp đồng cơ bản USD $15.95 - Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo tháng USD $15.95 USD $15.95 - USD $12.76 Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo quý USD $47.85 USD $47.85 - USD $38.28 Bạn tự quyết định
Hợp đồng nửa năm USD $95.70 USD $95.70 - USD $76.56 Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo năm USD $191.40 USD $191.40 - USD $153.12 Bạn tự quyết định
SMS (mỗi dư số)* USD $0.30 USD $0.30 Bạn tự quyết định
Gói cước Power Hợp đồng cơ bản USD $31.95 - Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo tháng USD $31.95 USD $31.95 - USD $25.56 Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo quý USD $95.85 USD $95.85 - USD $76.68 Bạn tự quyết định
Hợp đồng nửa năm USD $191.70 USD $191.70 - USD $153.36 Bạn tự quyết định
Hợp đồng theo năm USD $383.40 USD $383.40 - USD $306.72 Bạn tự quyết định
SMS (mỗi dư số)* USD $0.20 USD $0.20 Bạn tự quyết định
Khác Test được thêm dành cho các gói cước có trả phí (trên mỗi test) USD $0.80 USD $0.80 - USD $0.64 Bạn tự quyết định
Số dư SMS của gói Free USD $0.40 USD $0.40 Bạn tự quyết định
Phí đăng ký reseller* USD $0.00 USD $0.00 Bạn tự quyết định
 • * Chiết khấu KHÔNG áp dụng cho số dư SMS và lệ phí đăng ký reseller.
 • Gói cước miễn phí gồm 1 x 5-min test.

Chiết khấu Reseller

Tài khoản có trả phí Chiết khấu Reseller
2 5%
4 10%
6 15%
8 20%

Với Reseller Express, bạn có thể được chiết khấu reseller ngay lập tức mà không cần phải thoả các điều kiện của tài khoản trả phí.

Item Chiết khấu Reseller Giá Số tiền ký quỹ được tặng (Không hoàn trả)
Reseller Express 15 15% USD $100.00 USD $100.00
Reseller Express 20 20% USD $200.00 USD $200.00
 • Số tiền được tặng ký quỹ sẽ được dùng vô thời hạn và có thể nhượng lại cho khách hàng của bạn.

Chi phí là bao nhiêu?

 • Miễn phí tham gia chương trình reseller
 • Thanh toán theo cách của bạn - bạn chỉ trả phí dịch vụ khi khách hàng trả phí cho bạn.

Cách tham gia?