Giám sát website

24 x 7 x 365 Non-Stop Website Monitoring

Bạn không thể nào luôn túc trực để kiểm tra tình trạng hoạt động website của mình, trừ khi bạn là một robot. Hãy để dịch vụ tự động của chúng tôi thực hiện công việc vất vả này cho bạn.

HTTP & HTTPS

Bạn có thể giám sát HTTP và HTTPS tại port bất kỳ.

GET & POST

Chúng tôi hỗ trợ phương thức GET và POST. Do vậy bạn có thể khai báo giám sát một đường dẫn URL chính xác, và ngay cả bao gồm biến query string trong URL như http://yoursite.com/cart?productid=13 . Phương thức POST hỗ trợ bạn trong việc test các thành phần phụ, đặc biệt sẽ rất hữu ích khi bạn test các shopping cart, contact form, login form, search function...

Authentication, Cookies, Redirections

Dịch vụ của chúng tôi có thể giám sát bất kỳ trang web nào bao gồm cả các trang có yêu cầu xác thực và cookies. Hệ thống cũng luôn theo sát được các trang redirect để đảm bảo tất cả đều được giám sát.

Kiểm tra nội dung trang (kiểm tra từ khóa)

Bạn có thể nhập vào các từ khóa bất kỳ sẽ xuất hiện (hoặc sẽ không xuất hiện) trên trang. Tính năng hữu ích này sẽ giúp bạn so sánh đúng kết quả trả về. Giả sử bạn đang có giỏ hàng chứa các sản phẩm máy tính lấy từ cơ sở dữ liệu, vậy bạn cần yêu cầu hệ thống kiểm tra các từ khóa như "laptop", "printer" và "monitor". Thông báo sẽ xuất hiện khi hệ thống không tìm thấy các từ khóa này trên trang. Bạn có thể làm tương tự cho cách tìm các từ khóa không được xuất hiện như "an error occurred", "database error", "scripting error", "hacked" v.v.

Chức năng cơ bản

  1. Email, tin SMS và tin nhắn push trên di động
  2. Báo cáo uptime & hoạt động
  3. Thể hiện báo cáo dạng "Live Status Report" trên website của bạn.
  4. Gửi yêu cầu reboot khi bị downtime
  5. Vị trí giám sát toàn cầu
  6. Loại trừ báo động sai
  7. Không phần mềm cài đặt
  8. Xem chi tiết các chức năng