Първите 30 дни БЕЗПЛАТНО! Първите 30 дни БЕЗПЛАТНО! Първите 30 дни БЕЗПЛАТНО!

Power План

(подходящо за големи компании)
 • 40 тестове
 • 1 мин интервал
 • Неограничен брой контакти
 • Неограничени е-мейл уведомления
 • Неограничени push уведомления
 • Вечна валидност на рапорта
 • Техническа поддръжка
 • Уведомителен шаблон
 • Насрочване на задачи по поддръжката
 • Мониторинг профил
 • Зависимост
 • Отстъпка за SMS
USD $
31.95
за месец
 • Допълнително (опционално):
 • Тест: USD $0.80/тест
 • SMS: USD $0.20/съобщение

Value План

(популярни сред МСП)
 • 20 тестове
 • 1 мин интервал
 • Неограничен брой контакти
 • Неограничени е-мейл уведомления
 • Неограничени push уведомления
 • Вечна валидност на рапорта
 • Техническа поддръжка
 • Уведомителен шаблон
 • Насрочване на задачи по поддръжката
 • Мониторинг профил
 • Зависимост
 • Отстъпка за SMS
USD $
15.95
за месец
 • Допълнително (опционално):
 • Тест: USD $0.80/тест
 • SMS: USD $0.30/съобщение

Basic План

(основно фирмено използване)
 • 10 тестове
 • 1 мин интервал
 • Неограничен брой контакти
 • Неограничени е-мейл уведомления
 • Неограничени push уведомления
 • Вечна валидност на рапорта
 • Техническа поддръжка
 • Уведомителен шаблон
 • Насрочване на задачи по поддръжката
 • Мониторинг профил
 • Зависимост
 • Отстъпка за SMS
USD $
7.95
за месец
 • Допълнително (опционално):
 • Тест: USD $0.80/тест
 • SMS: USD $0.30/съобщение

Безплатен План

(безплатно завинаги)
 • 5 тестове
 • 1 мин интервал
 • Неограничен брой контакти
 • Неограничени е-мейл уведомления
 • 50 push уведомления/месец
 • 1 година валидност на рапорта
 • Техническа поддръжка
 • Уведомителен шаблон
 • Насрочване на задачи по поддръжката
 • Мониторинг профил
 • Зависимост
 • Отстъпка за SMS
Безплатно!
 • Допълнително (опционално):
 • Тест : -
 • SMS: USD $0.40/съобщение
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.