Dedicated Hosting

The uptime ranking of dedicated hosting providers is generated based on the websites and servers monitored by our users. This gives the best indication of webhosts' quality of service.

Karaniwan, ang alin mang webhost na may uptime na higit sa 99.5% ay itinuturing na isang mapagkakatiwalaang webhost. Maliban sa uptime, dapat mo ring bigyang halaga ang ibang pang bagay tulad ng klase ng suportang ibinibigay, mga karagdagang aspeto, at ang presyo.

Instructions for adding your company to the ranking.

Pumili ng kriteria para sa "Mga Verified Ranking ko" o gamitin ang default:

My Verified Ranking (based on my criteria)

No. Ngalan ng Kompanya Uptime Pagitan ng Pagmamanman (min) Durasyong Namanmanan (araw) Server na Namanmanan
1 WON Rack 4 99.948% 1 1884 2
2 TotalChoice Hosting, Inc. 99.941% 1 1118 119
3 OVH 99.555% 5 1139 2
4 TRU Networks 98.837% 1 2114 2

My Verified Ranking (remaining companies)

No. Ngalan ng Kompanya Uptime Pagitan ng Pagmamanman (min) Durasyong Namanmanan (araw) Server na Namanmanan
1 Stream101 99.998% 3 2481 1
2 LiquidWeb 99.988% 1 1752 1
3 Pacific Servers 99.979% 1 1459 1
4 Availo 99.976% 1 1762 1
5 Versaweb 99.969% 1 1419 1
6 Limestone Networks. 99.925% 3 1352 1
7 Blogsting 99.607% 5 2576 1

Unverified Ranking

No. Ngalan ng Kompanya Uptime Pagitan ng Pagmamanman (min) Durasyong Namanmanan (araw) Server na Namanmanan
  1. Ang mga nakalista sa "verified ranking" ay namanmanan na ng higit pa sa 30 na araw na ang pagitan ng pagmanman ay mas maikli sa 60 mins. Sa kabilang dako naman, ang mga nakalista sa "unverified ranking" ay ang mga namanmanan ng mababa sa 30 na araw o may pagitan na higit sa 60 mins na pagmamanman.
  2. Ang pahinang ito ay binabago bawat 4 na oras. Huwag lang pong mabahala kung ang iyong Web Host/ISP ay hindi lalabas agad.
  3. Are you a webhost? Do you wish to be listed in this ranking? Please follow the steps below:
    • Sign up for a paid plan.
    • Add a test for your website/server, and remember to enter the "provider information".
    • Once you do that, your name would appear on this page within 4 hours.
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.