Často kladené otázky (FAQ)

2. Jaká jsou vaše bezpečnostní opatření a jak se dotýkají mě?

Čas od času dostáváme stížnosti od různých skupin týkající se jejich webových stránek či serverů, které jsou monitorovány (naší službou) bez jejich vědomí. Chceme zdůraznit, že je nevhodné monitorovat něco, co vám nepatří. Proto implementujeme některá bezpečnostní opatření, abychom varovali naše uživatele a chránili je před takovým neetickým jednáním.

Podle odstavce 1 naší Dohody o užívání služby je nevhodné používat naši službu pro monitorování webových stránek nebo serveru bez písemného souhlasu jejich majitele. Majitelem webových stránek/serveru se rozumí subjekt, kterému byla přidělena IP adresa nebo subjekt, který registroval doménové jméno, nebo administrátor. V případě, že nejste majitelem, ale získal jste od něj písemné povolení, jste povinen tyto dokumenty pečlivě uschovat a předložit nám je v případě, že obdržíme od majitele stížnost.

Za majitele jste považován, když:

  • Provozujete fyzický server (jste administrátorem) nebo
  • Vlastníte doménové jméno nebo
  • Jste jediným uživatelem dané IP adresy

Není povinné informovat poskytovatele hostingu nebo administrátora, ale doporučuje se to. Je to z toho důvodu, že mohou mít instalovány systémy detekce průniků (IDS), které by mohly vnímat naši monitorovací činnost jako narušení. Máme již zkušenost se systémy IDS, které nesprávně detekují naši pravidelnou ping aktivitu jako "port scanning".

Pokud se zjistí, že provádíte nepovolené monitorování:

  • Váš účet bude pozastaven
  • Všechny vaše osobní údaje budou poskytnuty legitimnímu majiteli serveru
  • Všechny vaše osobní údaje budou poskytnuty poskytovateli internetu k vyšetřování
  • Legitimní majitel serveru proti vám může vést právní kroky