Často kladené otázky (FAQ)

10. Proč dostávám chybu "unknown host xxx", když jsou mé webové stránky/server přístupné?

Tato chyba vznikne, když náš systém není schopen rozeznat vaše doménové jméno, a to naznačuje problém s vašimi DNS servery. Může se to stát, když jsou všechny vaše DNS servery mimo provoz nebo připojení k DNS serverům není funkční.

DNS problémů si možná nevšimnete hned, pokud používáte cachované DNS záznamy namísto nových DNS dotazů. To se často stává v připadě, kdy pravidelně přistupujete na webové stránky/server a máte DNS záznamy v cachi. Vaši návštěvníci (zejména první náštěvníci) však nebudou schopni rozeznat doménu.

Náš systém je nastaven k provádění nových DNS dotazů při každém ověření, takže DNS problémy můžeme odhalit okamžitě. Vzhledem k výše popsanému měnícímu se chování můžete hlášenou chybu považovat za nesprávnou. To však neplatí, když je chyba potvrzena z více monitorovacích míst.

Ověřování DNS můžete obejít monitorováním IP adresy webových stránek/serveru místo doménového jména. Pokud se pro to rozhodnete, zajistěte prosím oddělené monitorování vašich DNS serverů.