ให้คุณเป็นบุคคลแรกที่ทราบถึงการหยุดการทำงานของเว็บไซต์คุณ

 • ตรวจสอบดูแลเว็บไซต์คุณตลอด 24 x 7 x 365
 • รับการแจ้งเตือนการเกิดการ Downtime ผ่านทาง Email, SMS, และข้อความแจ้งเตือนแบบ Pop-Up
 • ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและช่วงเวลาใช้งานการเชื่อมต่อของคุณ
 • แสดงผลการเชื่อมต่อในเว็บไซต์คุณ เพื่อเพิ่มกลยุทธการขาย
 • เราค้นหา

  ไม่สามารถเปิดใช้งานหน้านี้ได้
  ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
  การเชื่อมต่อหมดเวลา
  DNS ไม่ถูกต้อง
  Ping packet สูญหาย
  ฐานข้อมูลเกิดข้อผิดพลาด, อื่นๆ

  เราค้นหา
  ไม่สามารถเปิดใช้งานหน้านี้ได้
 • เราแจ้งเตือนคุณโดย

  อีเมล์อีเมล์
  SMSSMS
  iPhone/iPadiPhone/iPad
  AndroidAndroid
  เราแจ้งเตือนคุณโดย
 • เรารายงานคุณบน

  Uptime & performance

  Uptime & performance
 • เราทำการ Monitor จาก

  เราทำการ Monitor จาก
100% FREE!

Testimonial

All competing services we tried would consistently produce false alerts. Having used Uptime Doctor for over a year, we confirm we have finally found a solution that meets our needs! Uptime Doctor is affordable, but more importantly, reliable.

- Atif Khan, TrunkSpace Hosting