Primers 30 dies GRATIS! Primers 30 dies GRATIS! Primers 30 dies GRATIS!

Pla Potent

(ideal per a empreses grans)
 • 40 proves
 • Interval de 1 min
 • Contactes il·limitats
 • Alertes per correu electrònic il·limitades
 • Alertes urgents il·limitades
 • Arxiu d'informes Perpetu
 • Suport tècnic
 • Plantilla de notificació
 • Planificació de manteniment
 • Perfil de seguiment
 • Dependències
 • Descompte als SMS
USD $
31.95
al mes
 • Extra (opcional):
 • Prova: USD $0.80/prova
 • SMS: USD $0.20/missatge

Pla Òptim

(popular a les PIMEs)
 • 20 proves
 • Interval de 1 min
 • Contactes il·limitats
 • Alertes per correu electrònic il·limitades
 • Alertes urgents il·limitades
 • Arxiu d'informes Perpetu
 • Suport tècnic
 • Plantilla de notificació
 • Planificació de manteniment
 • Perfil de seguiment
 • Dependències
 • Descompte als SMS
USD $
15.95
al mes
 • Extra (opcional):
 • Prova: USD $0.80/prova
 • SMS: USD $0.30/missatge

Pla Bàsic

(ús comercial bàsic)
 • 10 proves
 • Interval de 1 min
 • Contactes il·limitats
 • Alertes per correu electrònic il·limitades
 • Alertes urgents il·limitades
 • Arxiu d'informes Perpetu
 • Suport tècnic
 • Plantilla de notificació
 • Planificació de manteniment
 • Perfil de seguiment
 • Dependències
 • Descompte als SMS
USD $
7.95
al mes
 • Extra (opcional):
 • Prova: USD $0.80/prova
 • SMS: USD $0.30/missatge

Pla Gratuït

(gratis per sempre)
 • 5 proves
 • Interval de 1 min
 • Contactes il·limitats
 • Alertes per correu electrònic il·limitades
 • 50 alertes urgents/mes
 • 1 any d'arxiu d'informes
 • Suport tècnic
 • Plantilla de notificació
 • Planificació de manteniment
 • Perfil de seguiment
 • Dependències
 • Descompte als SMS
Gratuït!
 • Extra (opcional):
 • Prova : -
 • SMS: USD $0.40/missatge