Seguiment de Llocs Web

Seguiment continu de Llocs Web 24 x 7 x 365

Llevat que sigueu un robot, es impossible que pugueu controlar constantment el vostre web o servidor per comprovar que està disponible. Deixeu aquesta tasca feixuga al nostre servei automàtic i descanseu!

HTTP i HTTPS

Us permetem fer seguiment HTTP i HTTPS a qualsevol port.

GET i POST

Donem suport als mètodes GET i POST. Podeu especificar l'URL exacte que s'ha de supervisar i també incloure una cadena de consulta a l'URL tal com https://elvostrelloc.com/cart?productid=13 . El mètode POST permet provar la tramesa de formularis, el que resulta molt útil per provar carretons de compra, formularis de contacte, formularis d'inici de sessió, funcions de cerca, etc.

Autentificació, Galetes, Redireccions

Podem fer seguiment de qualsevol pàgina, fins i tot les que requereixen autenticació i galetes. El sistema també segueix redireccions; així ens assegurem que la pàgina està disponible

Verificació del contingut de pàgina (Verificació de Paraules Clau)

Podeu especificar paraules clau opcionals que poden aparèixer (o no) a la pàgina. Això és molt útil per assegurar-vos que la pàgina retorna el resultat desitjat. Suposem que tingueu un carret de la compra que mostra productes informàtics d'una base de dades; podeu demanar-li al nostre sistema que comprovi paraules clau tals com 'portàtil' 'impressora' i 'monitor'. Se us notificarà si no trobem aquestes paraules a la pàgina. Igualment, podeu comprovar paraules que no han d'aparèixer, tal com 'Error', 'error de base de dades', 'error de script', 'hacked', etc.

Característiques estàndard

  1. Email, SMS i notificacions urgents al mòbil
  2. Informe de disponibilitat i rendiment
  3. Mostra "Informe d'Estat en Temps Real" al vostre lloc web
  4. Enviar sol·licitud de reinici durant la caiguda
  5. Ubicacions de seguiment a tot el món
  6. Eliminació de falses alarmes
  7. Sense haver d'instal·lar cap programa
  8. Vegeu característiques detallades