Đăng ký Tài khoản

Đăng ký mở tài khoản để giám sát website. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email, SMS và tin nhắn push ngay lập tức khi website bị sự cố down.

Chọn gói cước
So sánh giá các gói cước
Dùng miễn phí
Được 30 ngày sử dụng miễn phí
- Phải thanh toán bằng PayPal
- Chỉ áp dụng một lần cho mỗi người hoặc tổ chức
USD $0.80 mỗi test một tháng. Nhập vào giá tri cho nhiều 5.
Chọn Quy định Thanh toán
Xin chọn một quy định thanh toán