Mga Katangian

24 x 7 x 365 Walang Humpay na Pagmamanman [Monitoring]

24 x 7 x 365 Walang Humpay na Pagmamanman [Monitoring]

Maliban na lang kung isa kang robot, hindi posibleng palagi mong masubaybayan o ma-check ang iyong website o server para makita kung tumatakbo ba ito o hindi. Hayaan na lang na ang aming automated service na ang siyang gumawa ng mga ganitong nakakabagot na gawain at mag-relax ka na lang!

Multi-Protocol Support

Multi-Protocol Support

Sumusuporta kami ng ping, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, DNS, POP3, IMAP, MySQL, at ng iba pang arbitrary services na tumatakbo sa TCP/IP.

Madaling Gamitin

Madaling Gamitin

Walang komplikadong software na kailangang ma-install; web browser lang ang kailangan mo.

Worldwide Monitoring

Worldwide Monitoring

Minamanmanan namin ang iyong mga website at server galing sa network na 48 na monitoring na istasyon sa buong mundo.

Uptime & Performance na mga Report

Uptime & Performance na mga Report

Knowledge is power, that's why we provide you all the information you need about the uptime and performance of your websites and servers in easy-to-read reports and graphs. Public report is also available.

Notipikasyon sa Downtime

Notipikasyon sa Downtime

Be the first to know when your website or server is in trouble! We notify via email, SMS and push notification.

Maintenance Scheduling

Maintenance Scheduling

You can define one-time and recurring maintenance windows to pause uptime checks. We will not send you downtime alerts on planned outages.

Magpadala ng Reboot Request sa Iyong Provider sa Tuwing may Downtime

Magpadala ng Reboot Request sa Iyong Provider sa Tuwing may Downtime

You can automatically send an email to your provider during downtime to ask for a reboot or other assistance.

Dependency

Dependency

In a data center environment, devices are inter-dependent. Consider, for example, a network segment where ten servers are connected to a switch. We allow you to define the dependencies between the servers and the switch. In the event of a switch outage, you receive only one alert - for the switch - rather than eleven alerts - for the switch and all the ten servers.

Pag-alis ng mga Maling Alarma

Pag-alis ng mga Maling Alarma

Don't waste your time! Act only when it's needed and stop receiving false alarms, we employ advanced verification technology to avoid them. To meet your requirements, we allow you to increase or decrease the sensitivity of monitoring by specifying factors like timeout, waiting time and locations.


Uptime Doctor Hosted Monitoring Service vs Standalone Software

Nagpaplano ka bang bumili ng monitoring software at patakbuhin ito? Tingnan ang paghahambing sa ibaba.

  Uptime Doctor Hosted Monitoring Service Standalone Software
Installation hindi kumplikado
Karagdagang rekisito hindi isang nakalaang [dedicated] sistema na tumatakbo ng 24 x 7 para sa pagmamanman
Nagsusuri galing sa maraming lokasyon oo imposible o mahal ang pagsasagawa
Halaga mababang pay-per-use mataas na gastusin sa pagsisimula
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.