Pagmamanman ng Server

24 x 7 x 365 Walang Humpay na Pagmamanman ng Server

Maski tumatakbo ka man ng database, web, mail, DNS or kahit na anong server, makakatulong kami sa iyo na manmanan ang kalagayan nito. Hayaan na lang na ang aming automated service na ang siyang gumawa ng mga ganitong nakakabagot na gawain at mag-relax ka na lang!

Multiple Protocol Support

 • ping: para masiguradong may koneksyon sa internet
 • FTP (port 21): para masiguradong ang mga user ay makaka-download at upload ng mga file
 • SSH (port 22): para masiguradong gumagana ang secure remote administration
 • SMTP (port 25): para masiguradong ang mga darating na email ay natatanggap
 • DNS (port 53): para masiguradong ang mga domain name ay tamang nare-resolba
 • HTTP (port 80): para masiguradong ang mga web page ay tamang na silbihan
 • POP3 (port 110): para masiguradong nakukuha mo ang iyong mga email
 • IMAP (port 143): para masiguradong nakukuha mo ang iyong mga email
 • HTTPS (port 443): para masiguradong nasilbihan ng tama ang mga secure web pages
 • MySQL (port 3306): para masiguradong tumatakbo ang MySQL database server
 • Arbitrary port: maaari nating manmanan ang kahit anong arbitrary service na tumatakbo sa TCP/IP

Standard na mga Katangian

 1. Email, SMS and mobile push notification
 2. Report sa uptime at performance
 3. Ipakita ang "Live Status Report" sa iyong website
 4. Send reboot request during downtime
 5. Mga lokasyon ng pagmamanman sa iba't ibang dako ng mundo
 6. Pag-iwas sa maling alarma
 7. Walang software na kailangang ma-install
 8. Tingnan ang mga detalye ng mga katangian
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.