Magsimulang Magbenta ng Website Monitoring o Pagmamanman sa loob ng 60 minutos!

Anyone who has a website or server needs monitoring. Explore this untapped and highly profitable market! Sell website monitoring with our reseller program, to website/server owners, programmers/developers, system/network administrators, web designers, business owners etc.

Private Label o Pribadong Pangalan/Tatak

 • Gamitin ang sariling domain o subdomain
 • Gamitin ang sariling logo at pangalan sa buong website at email

Customizable Website

 • yourdomain.com
 • yourdomain.com
 • Gamitin ang mga nalikha na na kompletong website o ipakita lamang ang simpleng login page
 • Nababagong tema ng website at karagdagang mapanlikhang bagay (CSS, fonts, colors, atbp)

Demo

Billing Automation

 • Ganap ng integrasyon sa Paypal at 2checkout
 • Ang mga kliente ay magbabayad sa loob ng website at makakatanggap agad ng serbisyo na hindi ka na kinokontak.
 • Tumanggap ng bayad galing sa mga kliente ayon sa currency na pinili mo (USD, CAD, GBP, AUD, EUR atbp)
 • You can also use any external billing system of your choice with some programming

Iba pang Katangian

 • Demo, free accounts for your clients
 • Ang API ay maaaring gamitin sa pagsasagawa ng custom billing
 • Multi-tier reseller system - maaari kang magkaroon ng mga sariling reseller sa ibaba mo, maari rin silang magkaroon ng mga reseller kagaya mo
 • Posibilidad na magkaroon ka ng sariling webhost ranking

Listahan ng Presyo

Aytem Ang Normal Naming Presyo Our Selling Price to You after 0-20% Reseller Discount Ang Presyo mo Para sa Iyong mga Kliente
Basic Plan Base monthly USD $7.95 - Ikaw ang maghusga
Monthly term Unavailable Unavailable Ikaw ang maghusga
Quarterly term USD $23.85 USD $23.85 - USD $19.08 Ikaw ang maghusga
Half-yearly term USD $47.70 USD $47.70 - USD $38.16 Ikaw ang maghusga
Yearly term USD $95.40 USD $95.40 - USD $76.32 Ikaw ang maghusga
SMS (bawat kredit)* USD $0.30 USD $0.30 Ikaw ang maghusga
Value Plan Base monthly USD $15.95 - Ikaw ang maghusga
Monthly term USD $15.95 USD $15.95 - USD $12.76 Ikaw ang maghusga
Quarterly term USD $47.85 USD $47.85 - USD $38.28 Ikaw ang maghusga
Half-yearly term USD $95.70 USD $95.70 - USD $76.56 Ikaw ang maghusga
Yearly term USD $191.40 USD $191.40 - USD $153.12 Ikaw ang maghusga
SMS (bawat kredit)* USD $0.30 USD $0.30 Ikaw ang maghusga
Power Plan Base monthly USD $31.95 - Ikaw ang maghusga
Monthly term USD $31.95 USD $31.95 - USD $25.56 Ikaw ang maghusga
Quarterly term USD $95.85 USD $95.85 - USD $76.68 Ikaw ang maghusga
Half-yearly term USD $191.70 USD $191.70 - USD $153.36 Ikaw ang maghusga
Yearly term USD $383.40 USD $383.40 - USD $306.72 Ikaw ang maghusga
SMS (bawat kredit)* USD $0.20 USD $0.20 Ikaw ang maghusga
Ekstra Additional test for paid plans (per test) USD $0.80 USD $0.80 - USD $0.64 Ikaw ang maghusga
Free plan SMS credit USD $0.40 USD $0.40 Ikaw ang maghusga
Reseller setup fee* USD $0.00 USD $0.00 Ikaw ang maghusga
 • * Ang mga diskwento ay HINDI MAARING GAMITIN sa SMS na kredits at reseller setup fee.
 • The Free Plan offers 1 x 5-min test.

Diskwento sa Reseller

Paid Account Diskwento sa Reseller
2 5%
4 10%
6 15%
8 20%

With Reseller Express, you can obtain the desired reseller discount immediately without meeting the criteria on paid account.

Aytem Diskwento sa Reseller Presyo Complimentary Funds (Non-Refundable)
Reseller Express 15 15% USD $100.00 USD $100.00
Reseller Express 20 20% USD $200.00 USD $200.00
 • The complimentary funds has no expiry date and can be used when reselling to your clients.

Magkano ba ang Halaga Nito?

 • Sumali ng libre sa Reseller Program namin!
 • Pay-as-you-go model - kailangan mo lang bumili ng serbisyo galing sa amin sa tuwing ang kliente mo ay bumili na galing sa iyo.

Paano Sumali?

We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.