Ngôn ngữ

Website này có thể được xem bằng các ngôn ngữ sau:

Ngôn ngữ Đại lý chính thức
Arabic - العربية *
Armenian - Հայերէն *
Bulgarian - Български *
Catalan - Català
Chinese (Simplified) - 中文(简体) *
Chinese (Traditional) - 中文(繁體) *
Croatian - Hrvatski
Czech - Čeština
Danish - Dansk
Dutch (Belgium) - Belgisch Nederlands *
Dutch (The Netherlands) - Nederlands
English
Filipino - Filipino *
French - Français E-Concept
German - Deutsch
Greek - Ελληνικά
Hungarian - Magyar
Indonesian - Bahasa Indonesia
Italian - Italiano
Japanese - 日本語 *
Lithuanian - Lietuvių Kalba *
Norwegian - Norsk *
Persian - فارسی
Polish - Polski
Portuguese (Brazilian) - Português Brasileiro
Portuguese (European) - Português Europeu *
Romanian - Română
Russian - Русский
Spanish (European) - Español (Europa)
Spanish (Latin American) - Español (Latinoamerica)
Swedish - Svenska
Thai - ภาษาไทย
Turkish - Türkçe
Vietnamese - Tiếng Việt
  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ trả lời email bằng tiếng Anh. Trường hợp bạn muốn được hỗ trợ bởi các ngôn ngữ khác, vui lòng chọn đúng loại ngôn ngữ của bạn và tạo tài khoản với các đại lý của chúng tôi.
  • * Chúng tôi luôn tìm đối tác dịch thuật cho hệ thống đa ngôn ngữ trên web. Đổi lại chúng tôi sẽ tặng bạn các dịch vụ miễn phí, để bạn có thể áp dụng cho website của mình hoặc kinh doanh lại với các khách hàng. Xin lưu ý chúng tôi không tìm thuê người phiên dịch (tức không trả phí dịch thuật).. Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có hứng thú cộng tác.